ZEME | VISUMA VIZOŠĀ TUMSA (CD) 10,99 €

Alt
CD 10,99 €

1. Saullēkts
2. Bumbulēt!
3. Miglas vāli
4. Veļu dziesma
5. Es gulu, gulu
6. Ūsiņš
7. Koku čuksti
8. Visuma vizošā tumsa
9. Urbānās dzīres
10. Saules grieži (aka Sidrabiņa lietiņš lija)

Kods:
4751011610783
Izdots: 16.05.2019