Alt
CD 8,99 €

Visu dziesmu mūzikas autors: Raimonds Pauls

Dziesmu vārdu autori: Guntars Račs (1-3, 6, 8, 9, 12), Jānis Peters (4, 5, 10), Ojārs Vācietis (7, 11).

Piedalās: Saulkrastu koris "ANIMA", kora vadītāja Laura Leontjeva (1) un Evelīna Krama (6)

Dziesmas "No visām debespusēm" kora partijas iedziedājuši: Ivars Rebhūns, Jānis Strazdiņš, Alma Kalniņa, Zane Stafecka, Agnese Pauniņa un Rūdolfs Bērtiņš

Kora aranžējumi: Kristaps Krievkalns (1), Rūdolfs Bērtiņš (12).

Vāka foto: Mārtiņš Garais

Dizains: Artūrs Tigulis

Albuma tituldziesma "Glezna" - Mārtiņš Kanters un Saulkrastu koris "Anima"

Kods:
2916302
Izdots: 25.05.2022
1. Glezna
2. Mēs
3. Visi ceļi ved uz Romu
4. Es neatceros
5. Div' dvēseles
6. Virves dejotāji
7. Dāvana
8. Uz dzimto krastu
9. Gribas ēst
10. Kaist pīlādzis sniegā
11. Balts rīts
12. No visām debespusēm