Latviešu tautasdziesmu karaoke

Alt
CD 3,99 €

PAPILDUS izdota nošu grāmata -

"100 Populārākās latviešu tautasdziesmas", kurā iekļauti dziesmu vārdi, akordi, notis
Iegādājams šeit:
Kods:
2913592
Izdots: 16.04.2014
1. Kur tu teci, gailīti mans?
2. Āvu, āvu baltas kājas
3. Kur tu skriesi, vanadziņ?
4. Kumeliņi, kumeliņi
5. Aiz kalniņa dūmi kūp
6. Kur tad tu nu biji, āzīti manu?
7. Tumša nakte, zaļa zāle
8. Upe nesa ozoliņu
9. Visi ciema suņi rēja
10. Div' pļaviņas es nopļāvu
11. Bēdu manu lielu bēdu
12. Jūriņ' prasa smalku tīklu
13. Rīga dimd
14. Kas dārzā?
15. Caur sidraba birzi gāju
16. Nedod, Dievs, vītolam (Visskaistāko meiteni...)
17. Seši mazi bundzinieki
18. Ziedi, ziedi, rudzu vārpa
19. Skaisti dziedi lakstīgala
20. Tumša, tumša tā eglīte