NOŠU GRĀMATA 100 POPULĀRĀKĀS LATVIEŠU TAUTASDZIESMAS

Alt
Nošu grāmata 12,00 €
Nošu grāmata, PDF 9,00 €
Kods:
50189
Izdots: 14.04.2014
1. Aijā-žūžū, lāča bērni
2. Aijā, Ancīt, aijā
3. Aiz ezera balti bērzi
4. Aizbrauca mans vīrelis
5. Brāļi mani lieli vīri
6. Adat, bērni, ko adat
7. Aiz ezera augsti kalni
8. Auga, auga rūžeņa
9. Ar vilciņu Rīgā braucu
10. Āvu, āvu baltas kājas
11. Bēdu, manu lielu bēdu
12. Aiz kalniņa dūmi kūp
13. Caur sidraba birzi gāju
14. Dziedāj’ tautu tīrumā
15. Cielava, baltgalve, daudz tavu bērnu
16. Cekulaina zīle dzied
17. Cipu, capu vāverīte
18. Div’ dūjiņas gaisā skrēja
19. Čuči, guli, līgaviņa
20. Div’ pļaviņas es nopļāvu
21. Div’ dzelteni kumeliņi
22. Dzeltens mans kumeliņš
23. Ej, saulīte, drīz pie Dieva
24. Es karā(i) aiziedams
25. Es izjāju prūšu zemi
26. Es meitiņa kā rozīte
27. Es nenācu šai vietā(i)
28. Gani dzina, govis māva
29. Es savai māmiņai
30. Gula meitīna
31. Guoju pa mežu
32. Gulēja saulīte ābeļu dārzā
33. Incīti, kaķīt’
34. Incīti, runcīti
35. Jūra krāca, jūra šņāca
36. Jūriņ prasa smalku tīklu
37. Kaķīts’ kurmi dancināja
38. Karavīri bēdājās
39. Kas dārzā, kas dārzā
40. Kas kaitēja nedzīvot
41. Kumeliņi, kumeliņi
42. Krauklīts sēž ozolā
43. Kur gaismeņa
44. Kur ta tu nu biji, āziti manu
45. Kur, pelīte, tu tecēsi
46. Kur tu augi, daiļa meita
47. Kur tu skriesi, vanadziņi
48. Kur tu teci
49. Līgodama upe nesa
50. Līgo laiva uz ūdeņa
51. Lokatiesi meža gali
52. Man dziesmiņu nepietrūka
53. Maza biju neredzēju
54. Mēs bijām trīs māsiņas
55. Meitiņa mīļā
56. Nebrauc tik dikti
57. Mini, mini mīkliņu
58. Pūt, vējiņi
59. Maza, maza meitenīte
60. Nedod, Dievs, vītolam
61. Padziedi, mazputniņ
62. Ozolīti, zemzarīti
63. Pieci gadi kalpiņš biju
64. Pie niedrītes laivu sēju
65. Nu, ardievu, Vidzemīte
66. Rikšiem bērīt’ es palaidu
67. Silta, jauka istabiņa
68. Rīga dimd
69. Rindām auga ozoliņi
70. Rozēm kaisu istabiņu
71. Sen jau, sen jau piču neredzēju
72. Saulīt’ vēlu vakarā
73. Seši mazi bundzenieki
74. Sijā auzas, tautu meita
75. Skaista mana brāļa sēta
76. Skaista, skaista tēvu zeme
77. Skroderīši, vēverīši
78. Skaisti dziedi, lakstīgala
79. Stādīju ieviņu
80. Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā
81. Sudmaliņas
82. Strauja, strauja upe tecēj’
83. Suņi zaķim pēdas dzina
84. Tālu dzīvo mana mīļā
85. Šūpo mani, māmuliņa
86. Teici, teici, valodiņa
87. Tek saulīte tecēdama
88. Trīcēj’ kalni, skanēj’ meži
89. Trīs jaunas māsas sēž rožu dārzā
90. Tumša nakte, zaļa zāle
91. Tumša, tumša tā eglīte
92. Tūdaliņ, tāgadiņ
93. Upe nesa ozoliņu
94. Vai tā mana vaina bija
95. Vai, priedīte, vai, eglīte
96. Velc, pelīte 1
97. Viena pati magonīte
98. Velc, pelīte 2
99. Vilciņš zaķi aicināja sava dēla kristībās
100. Visi ciema suņi rēja
101. Zinu, zinu, bet neteikšu
102. Zīdi, zīdi, rudzu vuorpa
103. Zvejnieks mani aicināja
104. Zvirbuli, zvirbuli, kad ņemsi sievu

Norēķinu iespējas veikalā

Populārākās Latvijas internetbankas

Norēķinu kartes