Nošu grāmata. 100 vispopulārākās latviešu dziesmas, 1.daļa

Alt
Nošu grāmata 12,00 €

Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, esam centušies apzināt un apkopot šajā nošu grāmatā tās dziesmas, kuras latviešiem bijušas nozīmīgas jau tad, kad valsts tika dibināta, un ir nozīmīgas arī tagad, kad svinam svētkus.

Ir grūti pārvērtēt dziesmu nozīmi latviešu kultūrā. Kādam dziesma sniedz mierinājumu, citam tā ir kā iedvesmas avots, vēl kādam tā ir jautra izklaide, bet citiem tā ir dzīves neatņemama sastāvdaļa.  Lai atceramies latviešu strēlniekus un viņu dziesmu pūru, lai atceramies leģionārus un trimdiniekus. Lai atceramies padomju okupācijas laikus, kad ar dziesmu zemtekstiem, tika pateikts daudz vairāk nekā izlasīts oficiāli atļautajās grāmatās. Lai atceramies dziesmoto revolūciju, kad dziesmas bija mūsu karogi. Visos laikos latvietim kā ceļamaize ir bijusi kāda dziesma.

Šajā krājumā atrodamās dziesmas ir radījuši mūsu senči, mūsu vecvectēvi, vectēvi, tēvi un arī laikabiedri. Daudzu vārdi ir zuduši laikmetu griežos, dažas no dziesmām latvieši ir aizguvuši no brāļu tautām un pieradinājuši savām vajadzībām un apstākļiem. Lielākā daļa no šajā grāmatā atrodamajām dziesmām vairs neprasa komentārus, un mēs tās varam nodziedāt uzreiz, tiklīdz kāds iesācis pirmo rindiņu. Daļa ir tādas, kuras izpildot, lieti noderēs šī grāmata.

Bet tiem, kuri vēl nezina nekā par mūsu bagāto dziesmu pūru, šīs būs labs ievads dziesmu izziņu ceļā. Ar vienu vārdu sakot – “Dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvoj’!”

Daudz laimes, Latvija!

Guntars Račs, Izdevniecība MicRec 

Kods:
50721
Izdots: 04.07.2018
1. Ai, jel manu vieglu prātu
2. Aijā, žūžū, lāča bērni
3. Ak, vai cik žēl
4. Anniņa vanniņā
5. Aprīļa pilieni
6. Auga, auga rūžeņa
7. Āvu, āvu baltas kājas
8. Bailes par ziņģi
9. Bēdu manu lielu bēdu
10. Cāļus skaita rudenī
11. Cielaviņa
12. Circenīša Ziemassvētki
13. Dažu skaistu ziedu
14. Dāvāja Māriņa
15. Div' dūjiņas gaisā skrēja
16. Dzimtā valoda
17. Dzīvīte, dzīvīte
18. Eglīte
19. Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme
20. Es nenācu šai vietā
21. Es skrienu
22. Jaunība, jaunība, sārtais vīna trauks
23. Jauns un traks
24. Jāņu nakts
25. Jūriņ prasa smalku tīklu
26. Kad klētiņā dusēsi tu
27. Kamolā tinēja
28. Kā senā dziesmā
29. Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu
30. Krauklīt's sēž ozolā
31. Kur tu skriesi, vanadziņi?
32. Kur tu teci?
33. Ķemermiestiņā
34. Laika dziesmiņa
35. Laša dziesma
36. Laternu stundā
37. Lecam pa vecam
38. Lidmašīnas
39. Lilioma dziesma
40. Līgodama upe nesa
41. Lūgums
42. Manai dzimtenei
43. Mana dziesma
44. Manai tautai
45. Meži, meži, tumšie meži
46. Mežrozīte
47. Mēmā dziesma
48. Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros
49. Muļķe sirds
50. Mūsu mīlestība
51. Nekur nav tik labi kā mājās
52. Ozolam
53. Pa kuru laiku nosirmoja jūra
54. Paliec sveiks, mans mazais draugs!
55. Par pēdējo lapu
56. Par to
57. Pie dieviņa gari galdi
58. Pie dzintara jūras
59. Projām jāiet
60. Puiši, puiši, kas tie puiši
61. Pūt, vējiņi
62. Rikšiem bērīt' es palaidu
63. Rīga dimd
64. Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet!
65. Saule, Pērkons, Daugava
66. Sens ir tas stāsts
67. Seši mazi bundzinieki
68. Sijā auzas, tautu meita
69. Sirds sadeg neparasti
70. Skaista ir jaunība
71. Staburadze
72. Strauja, strauja upe tecēj'
73. Šalc zaļais mežs
74. Še, kur līgo priežu meži
75. Šeit ir Latvija
76. Tā es tevi mīlēšu
77. Teic, kur zeme tā
78. Tev (liepas satumst)
79. Tik dēļ jums daiļās dāmas, dēļ jums
80. Tik un tā
81. Tikai tā!
82. Trīs runči
83. Trīs vītušas rozes
84. Tumša nakte, zaļa zāle
85. Tūdaliņ, tagadiņ'
86. Uz kalna stāv vientulis ozols
87. Uzsniga sniedziņš balts
88. Vaidava
89. Vālodzīte
90. Vecās dzirnas
91. Velc, pelīte
92. Vella kalpu dziesma
93. Vēl ir laiks
94. Vijolnieks
95. Viss nāk un aiziet tālumā
96. Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas
97. Zilais lakatiņš
98. Zilie lini
99. Ziņģe par bailēm
100. Zīlīte