Alt
CD 9,99 €

Lustīgas un tradicionāli mūsdienīgas dziesmas latviešu mēlē.

Ekoloģiskās mūzikas orķestris DUCELE:

Andris Alviķis, Artūrs Uškāns, Mārcis Kalniņš un Arnis Veisbārdis.

 

Kods:
2915792
Izdots: 25.05.2017
1. Nojāsim mēs uz Ķezbieriem
2. Laid iekšā`i sievas māte
3. Klaus` mīļā meitiņa!
4. Kam, brālīti zirgu pirki?
5. Kad tie zēni prūšos gāja
6. Vidi, vidi, ezeriņi.
7. Es karā`i aiziedami`s.
8. Meitiņas dziedāja.
9. Kungi mani karā sūta.
10. Iesēju liniņus līdumā
11. Laiž` māmiņa istubā!
12. Es čigāna puika biju.
13. Viens un viens es esmu.