Alt
03.02.2020

 Publicēts jaunākais saraksts ar bibliotēkās visvairāk izsniegtajām dzejas grāmatām.

Katra gada noslēgumā “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība” apkopo iepriekšējā gada Latvijas bibliotēkās visvairāk iesniegto grāmatu sarakstus, kuri tagad ir publicēti ikmēneša informatīvajā izdevumā. Šonedēļ publicēti dati par 2018.gadā bibliotēkās pieprasītākajām grāmatām, tostarp arī dzejas krājumiem.

“Izdevniecība MicRec” ar prieku informē, ka 3 no 10 vispieprasītākajām dzejas grāmatām ir izdevniecības autora Guntara Rača darbi, grāmatas “365” 1. daļa, “365” 2. daļa, kā arī 2015. gadā izdotais dzejoļu krājums “Laikam laika nav” .

Guntars Račs: “Balvas ir dažādas un dažādi ir to piešķiršanas kritēriji. Man ir sajūta, ka esmu saņēmis vienu no pašām svarīgākajām, kuru piešķir lasītāji, izvēloties manas grāmatas bibliotēkās. Jo tieši lasītāji ir galvenie grāmatu adresāti, soģi un kritiķi. Esmu bezgala pateicīgs, katram, kurš tās lasa un ar maniem darbiem dalās sociālajos medijos. Es turpinu piedzīvot to brīnumu, kurš aizsākās 2015. gadā, kad paralēli dziesmu vārdiem, atkal atsāku rakstīt un publicēt dzejoļus. Tas man ir atvēris daudzas jaunas durvis.”

Jau iepriekš informējām, ka Guntara Rača dzejoļu krājumi “365” 1. un 2. daļa, kuri nāca klajā 2017. un 2018. gadā, kļuva par vispieprasītākajām grāmatām grāmatnīcās, kas ir visai neierasts panākums dzejoļu grāmatām, bet jaunākais dzejoļu krājums “Mīlestība ir”, pērn iekļuva arī visu lielāko Latvijas grāmatnīcu gada pieprasītāko grāmatu sarakstos.

Šī gada augusta beigās ir gaidāma jauna Rača dzejoļu grāmata, par kuru informācija sekos, un kuras atvēršanas pasākums notiks 23. augustā “Dzintaru koncertzālē”, kur vienlaicīgi notiks arī autora 55 gadu jubilejas koncerts.

Biļetes: https://bit.ly/2UqZcYG

Pilns AKKA/LAA ziņu izdevums: http://www.akka-laa.lv/files/zinas50.pdf

Saistītie mākslinieki