SALAKS VILNIS | LATVIEŠU TAUTAS DEJU UN DZIESMU APDARES OBOJAI UN FLAUTAI (CD) 4,99 €

Alt
CD 4,99 €

1. Akenšpice
2. Anglēze
3. Bērzpils dancis
4. Ekosēze
5. Finālkadrija
6. Jelgavā
7. Kas tie tādi, kas dziedāja
8. Ko maza būdama es nedarīju
9. Nautrēnu dancis
10. Nolūkoju tautu meitu
11. Sēj, māmiņa, rožu dārzu
12. Skaisti dziedi, zelta zīle
13. Tālu no dzimtenes
14. Trādi rīdi polka
15. Zaļā kadrija
16. Atašienes dancis
17. Auklē mani, māmuliņa
18. Balvu dancis
19. Eņģelīšu rūsiņš
20. Kas nekait budēlim
21. Košraga dancis
22. Melodija
23. Merdzenes dancis
24. Nejājiet, bāleliņi, Jāņu nakti pieguļā
25. Pavasarī
26. Rucavas četrpāru dancis
27. Rucavas dancis
28. Satikšanās
29. Subates deja
30. Tureis māte, nedod meitu
31. Vecpils dancis
32. Vecpils krusta dancis
33. Zīļota zaļota saulīte lēca
34. Vīna kadriļa, simf. orķestrim
35. Latv.t.dz. apdare simf. orķestrim
36. Zvejnieks, simf. orķestrim
37. Žvigus, simf. orķestri

Kods:
4750572013057

Norēķinu iespējas veikalā

Populārākās Latvijas internetbankas

Norēķinu kartes