KAS:  Debitants uz mūzikas skatuves
KAD: Tagad
STILS: pop, dance
DZIESMAS: "Ko domā tu?"