KAS: Dziedātāja

KAD: kopš 14 gadu vecuma

STILS: pop, gospel, jazz

SADARBĪBA: Koncertprogrammas ar Maestro Raimondu Paulu, grupu "Very Cool People" un "Riga Gospel Choir" 

DZIESMAS: "Dzīvīte, dzīvīte", šūpojos Tevī", "Lāse", "Zvaigznīte", "Dod, Dieviņ(i) padomiņu"